Vítejte na serveru informační server obce Roztoky u Jilemnice
Vyhledávání


Menu
· Domů
· Archív článků
· Fotogalerie
· Návštěvní kniha
· Odkazy
· Poslat článek
· Vyhledávání
· zastupitelstvo
· Zpravodaj

Kdo je online
Právě je 341 návštěvník(ů) a 32 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde

Zprávy
Úřední deska
Veřejné zakázky
Kultura
Sport
Hasiči
Územní plán obce Roztoky u Jilemnice

Kontakt
Obecní úřad
Roztoky u Jilemnice
úřední hodiny: Po a St, 8:00-16:00 hod.
email: obec@roztoky-u-jilemnice.cz
tel: 481587296




 

úřední deska: Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 22.4. 2014
Autor: root - Středa, 16.04. 2014 @ 10:17:19 CEST (22 čtenářů)

P O Z V Á N K A

Na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva, která se bude konat v úterý dne 22. 4. 2014 v 19.00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Roztokách u Jilemnice.

Program zasedání:

 1. Rozpočtové změny
 2. Záměr pronájmu bytu v č.p. 305
 3. Záměr investiční akce (zateplení, výměna oken a zdroj tepla v č.p. 247 DPS)
 4. Prodej p.p.č. 2322 v k.ú. Roztoky u Jilemnice
 5. Záměr pronájmu p.p.č. 2312/1 v k.ú. Roztoky u Jilemnice
 6. Ostatní

V Roztokách u Jilemnice 14. dubna 2014

(Zobrazit celý článek | 569 bytů | úřední deska | Hodnocení: 0)


Roztocký zpravodaj č.1/2014
Autor: root - Úterý, 08.04. 2014 @ 20:57:27 CEST (40 čtenářů)

Den se pomalu ale jistě prodlužuje, sluníčko nás vítá překvapivě velmi často a jeho paprsky nás již mírně zahřívají. Jaro už je na dohled. Ani si vcelku neuvědomujeme, jak ten čas rychle utíká. Než jsme se stačili zabydlet v novém roce 2014, už ho máme jednu čtvrtinu za sebou. K tomu jistě přispěla i velmi mírná zima, která k nám byla opravdu milosrdná. Asi nikdo z nás nevěřil tomu, že přece jen nedojde k nějakému výraznému ochlazení, a že nakonec nesneseme lyže z půdy. Doufejme jenom, že nebudeme muset kulicha vytahovat v letních měsících.

Přelom mezi jednotlivými roky je pro zastupitelstvo obce spojeno s přípravami rozpočtu a plánů na další období, s inventarizací majetku a uzavíráním období minulého. Je to období, kdy se vypracovává řada účetních a organizačních výkazů a zpráv. Jedním z nejdůležitějších dokumentů z pohledu obce je závěrečný účet spolu se zprávou o přezkoumání hospodaření obce. Tento dokument bude zveřejněn na úředních deskách a následně projednán na zasedání zastupitelstva obce v průběhu nadcházejících měsíců.

Vzhledem k tomu, že letošní rok je rokem volebním, bylo záměrem obecního zastupitelstva nerozpracovávat příliš mnoho projektů. I přes toto rozhodnutí však chceme využít nabytých zkušeností, a proto jsme připravili dva, které budou realizovány v případě úspěšné žádosti. Prvním je zateplení a výměna oken v budově hasičárny. Druhým je vznikající projekt zateplení a výměny oken v domě s pečovatelskou službou, případně i využití možnosti vybudování nového zdroje vytápění. Tento druhý projekt vzniká na poslední chvíli z důvodu tzv. rychlé výzvy OPŽP, která byla vyhlášena v březnu a termín podání končí 15. dubna. Přesto jsme však přesvědčeni, že budeme úspěšní, a že naše práce bude korunována úspěchem.

Za zmínku ještě stojí zamýšlená oprava přístupové cesty k budově školky, která vykazuje značné poškození a odkládáním její opravy by se tato investice jenom prodražovala.

Pokračování zde.

(Zobrazit celý článek | 2094 bytů | Přidat první komentář | Hodnocení: 0)


32. prodejní výstava Krakonošova tržnice 2014
Autor: root - Úterý, 04.03. 2014 @ 17:23:50 CET (194 čtenářů)

Krakonošova tržnice se koná 12. a 13.7.2014 v Roztokách u Jilemnice.

Přihlášky zasílejte písemně na adresu:

Obecní úřad Roztoky u Jilemnice, Roztoky u Jilemnice čp. 240, 512 31 Roztoky u Jilemnice nebo elektronicky e-mail: obec@roztoky-u-jilemnice.cz.

V přihlášce uveďte přesnou korespondenční adresu, sortiment prodeje, rozměr stánku (zde je stanoveno, že pro jednoho prodejce je stanoveno prodejní místo o max. délce 8 m a šíře stánku nesmí překročit 2,5 m). Obecní úřad nezajišťuje připojení na el. energii.

Přihlášky budou postupně zaevidovány a informace k zaplacení poplatku Vám budou zasílány nejpozději v první polovině měsíce června.

(Zobrazit celý článek | 698 bytů | 30 komentářů | Hodnocení: 0)


úřední deska: Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 18.2. 2014
Autor: root - Úterý, 11.02. 2014 @ 22:54:03 CET (235 čtenářů)

P O Z V Á N K A

Na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva, která se bude konat v úterý dne 18. 2. 2014 v 18.00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Roztokách u Jilemnice.

Program zasedání:

 1. Rozpočet PO ZŠ a MŠ
 2. Odměňování členů obecního zastupitelstva
 3. Opravy, rekonstrukce a investice na rok 2014
 4. Rozpočet obce Roztoky u Jilemnice na rok 2014
 5. Plán kontrol Kontrolního a finančního výboru na rok 2014
 6. Vyřazení majetku
 7. Veřejná vyhláška o změně č.1 ÚP Roztoky u Jilemnice
 8. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 2322 v k.ú. Roztoky u Jilemnice
 9. Pronájem p.p.č. 269/1 a části p.p.č. 270/1 v k.ú. Roztoky u Jilemnice
 10. Ostatní

V Roztokách u Jilemnice 10. února 2014

(Zobrazit celý článek | 783 bytů | 32 komentářů | úřední deska | Hodnocení: 0)


Roztocký zpravodaj č.4/2013
Autor: root - Neděle, 22.12. 2013 @ 22:31:24 CET (336 čtenářů)

Vážení spoluobčané,

Vánoce jsou jedny z nejkrásnějších svátků v roce, na které se těšíme společně se svými blízkými. Vánoce nejsou spojeny jen s nákupy a stresem, ale zejména i vánočním přáním, a tak mi dovolte, abych využil této příležitosti a nejenom našim občanům, ale Vám všem, Vašim rodinám a blízkým popřál jménem zastupitelstva obce radostné prožití vánočních svátků, nějaký dáreček, hodně pohody, klidu a zejména stálé zdraví, štěstí, ale i mnoho osobních a pracovních úspěchů v nastávajícím roce 2014. O vánočních svátcích si lidé pod stromeček dávají dárky a snaží se potěšit své nejbližší. Všem přejeme, aby dostali to, po čem touží, a aby se jim podařilo darovat to, po čem touží ostatní. Doufám, že i toto vydání zpravodaje přispěje k vánoční pohodě.

Pokračování ve formátu PDF zde



(Zobrazit celý článek | 884 bytů | 15 komentářů | Hodnocení: 0)

Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 5.12. 2013
Autor: root - Čtvrtek, 28.11. 2013 @ 22:37:31 CET (435 čtenářů)

P O Z V Á N K A

Na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva, která se bude konat ve čtvrtek dne 5. 12. 2013 v 18.00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Roztokách u Jilemnice.

Program zasedání:

(Zobrazit celý článek | 695 bytů | 14 komentářů | Hodnocení: 0)


OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY
Autor: root - Pondělí, 28.10. 2013 @ 20:27:54 CET (399 čtenářů)

Oznamujeme občanům obce, že dne 1.10.2013 bylo zahájeno konání veřejné sbírky na „Záchranu kostela v Roztokách u Jilemnice“ za účelem opravy střechy a stropu kostela a práce s tím spojené. S uspořádáním veřejné sbírky vyslovilo souhlas zastupitelstvo obce Roztoky u Jilemnice na svém veřejném zasedání dne 6.9.2013.

V září 2013 vydal Krajský úřad Libereckého kraje pod č.j. KULK 63157/2013 osvědčení podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejná sbírka se koná v termínu od 1.10.2013 do 28.2.2014.

(Zobrazit celý článek | 1786 bytů | 10 komentářů | Hodnocení: 0)


Stručná historie kostela sv. Filipa a Jakuba v Roztokách u Jilemnice
Autor: root - Pondělí, 28.10. 2013 @ 20:24:39 CET (381 čtenářů)

První roztocký kostel stával v dolní části obce na vysokém návrší a podle farní kroniky (lat. Liber Memorabilium ) byl již roku 1384 vlastním farářem spravován. K roztockému filiálnímu kostelu patřily: Roztoky s 562 obyvateli, Martinice s 311, Karlov s 152, Tample s 183 a dolní část Kruhu s 226 obyvateli. Do 13. února 1790 byla hoření polovina Kruhu přifařena ke kostelu sv. Kateřiny ve Mříčné. Starý kostel svými malými rozměry a s obtížným přístupem zejména v zimním období nevyhovoval potřebám farnosti. Z tohoto důvodu bylo započato se stavbou nového a většího kostela uprostřed obce. Kostel byl dokončen v roce 1739 a je celý postaven z červeného pískovce. Pozemek pro stavbu nového kostela a pro okolní hřbitov i zamýšlenou farní budovu získala farnost od majitele statku čp. 2 Jana Jirků. Tento hospodář neměl mužského potomka, a proto celý statek později prodal r. 1751 Janu Tomšovi. Na pokrytí výdajů, spojených s výzdobou nebo s opravami tohoto kostela se v minulosti významnými částkami podílela lnářská firma Klazarova a rodina Hamáčkova z Roztok a další.

(Zobrazit celý článek | 3014 bytů | 13 komentářů | Hodnocení: 0)


Roztoky u Jilemnice Roztocký zpravodaj č.3/2013
Autor: root - Pondělí, 28.10. 2013 @ 20:12:38 CET (441 čtenářů)

Již podruhé v letošním roce předkládáme náš pravidelný čtvrtletní plátek s menším zpožděním. Přesto věříme, že i tak přispějeme k tomu, aby následné informace o uplynulém období Vám byly užitečné.

Letošní léto bylo velmi rozmarné a nabízí se otázka: „Co můžeme čekat od podzimu?“ Skončila doba dovolených a dětem začala škola. Chladná rána už nás pomalu upozorňují na to, že brzy přijde podzim v plné síle. S jeho příchodem nastává pomyslně konec odpočinku a naopak začíná sklizeň úrody na poli i zahrádce, hrabání listí a jiné práce směřující k přípravě na nastávající zimu. Při této činnosti vzniká spousta biologického odpadu, který poprvé od letošního roku nemusí končit v popelnicích, na břehu potoka a dokonce ho nemusíme ani pálit a obtěžovat tak své spoluobčany. Sice se zpožděním, ale přece jen byl od září zahájen zkušební provoz kompostárny. Za tímto účelem byly postupně rozmístěny kontejnery, které jsou výhradně určeny právě na likvidaci biologického odpadu. V momentální době jsou čtyři stanoviště, bývalá dolní prodejna, Nouzov (nad chovatelským areálem), odstavná plocha u školky a v místě nové kompostárny, tedy u kravína ZOD Roztoky – Kruh. Někteří občané již v hojné míře tento sběr využívají. Zapojte se tedy i Vy. Kontejnery jsou pravidelně vyváženy na kompostárnu, kde je jejich obsah dále zpracován. Na jaře tak bude jistě hojné množství kompostu, které budeme moci využít zpětně na našich zahrádkách. Zkušenosti z prvotního provozu sběru biologického odpadu jsou zatím velmi pozitivní. Velmi důležité je hlavně to, že si uvědomujeme nutnost tohoto zařízení a v nádobách se tak neobjevují předměty, které tam nepatří. Stanoviště těchto nádob byly vybrány podle dobrého vědomí a svědomí. Do budoucna je možné po předchozím projednání a domluvě s občany, vybrat místa vhodnější. V příštím roce stanovíme otevírací dobu kompostárny a rozšíříme tak o jeden kontejner síť jejich rozmístění.

Pokračování zpravodaje

(Zobrazit celý článek | 2024 bytů | 22 komentářů | Hodnocení: 0)


Úřední deska OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb
Autor: root - Neděle, 13.10. 2013 @ 19:53:16 CEST (225 čtenářů)

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb

Starosta obce Roztoky u Jilemnice podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o volbách do Parl. ČR.“), oznamuje :

 1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:

  v pátek dne 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

  v sobotu dne 26. října 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v Roztokách u Jilemnice 240 (budova OÚ) pro voliče bydlící Roztokách u Jilemnice

 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem) **).

 4. Vzhledem ke zkrácení lhůty dle § 55 odst. 1 zák. o volbách do Parl. ČR budou hlasovací lístky každému voliči budou dodány 1 den přede dnem voleb, tj. nejpozději 24. října 2013. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Roztokách u Jilemnice dne 10. 10. 2013

starosta Süss Osvald

(Zobrazit celý článek | 1307 bytů | Hodnocení: 0)


154 _UN_NEWS_PAGENUM_STORIES (16 stránek, 10 _UN_NEWS_PAGENUM_PERRPAGE)
[ 1 | 2 | 3 ]
Přejít na:
 
Kultura
Zatím není žádný obsah pro tento blok.

Přihlášení
Přezdívka

Heslo

Bezpečnostní kód:
Bezpečnostní kód
Do tohoto pole vložte bezpečnostní kód:

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Budete moct upravit vzhled tohoto webu, nastavit zobrazení komentářů, posílat komentáře, posílat zprávy ostatním uživatelům a řadu dalších.

Starší články
Středa, 26.02.
· Záměr prodeje pozemku (0)
· Zápis z 21. zasedání obecního zastupitelstva dne 18.02.2014 (0)
Pondělí, 24.02.
· Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Program rozvoje Libereckého kraj (0)
Úterý, 11.02.
· Usnesení o provedení elektronické dražby 167EX 131/31-73 (0)
· Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 18.2. 2014 (32)
Pondělí, 03.02.
· Návrh rozpočtu obce Roztoky u Jilemnice na rok 2014 (0)
Neděle, 22.12.
· Roztocký zpravodaj č.4/2013 (15)
Čtvrtek, 28.11.
· Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 5.12. 2013 (14)
Úterý, 19.11.
· Svazek měst a obcí Krkonoše - Návrh rozpočtu 2014 (5)
Pondělí, 04.11.
· OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU POZEMKŮ (7)
Pondělí, 28.10.
· OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY (10)
· Stručná historie kostela sv. Filipa a Jakuba v Roztokách u Jilemnice (13)
· Roztocký zpravodaj č.3/2013 (22)
Neděle, 13.10.
· OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb (0)
Pátek, 27.09.
· Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků (0)
Pátek, 20.09.
· Zápis z 19. zasedání obecního zastupitelstva dne 06.09.2013 (11)
Středa, 28.08.
· Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 6.9. 2013 (0)
Pondělí, 19.08.
· Usnesení o provedení elektronické dražby (0)
· Oznámení o veřejném projednávání návrhu změny č.1 územního plánu (0)
Středa, 31.07.
· Veřejná zakázka - Snížení energetické náročnosti OÚ Roztoky u Jilemnice (19)
Pondělí, 29.07.
· Závěrečný účet obce Roztoky za rok 2012 (21)
· Roztocký zpravodaj č.2/2013 (34)
· Zápis z 18. zasedání obecního zastupitelstva dne 28.06.2013 (21)
· Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015 - Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příl (27)
· Veřejná vyhláška - Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Libereckého (24)
Pátek, 28.06.
· 31. Krakonošova tržnice - 13. a 14. července (80)
Čtvrtek, 20.06.
· Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva 28.6. 2013 (47)
Pátek, 14.06.
· Krakonošovy letní podvečery (43)
Čtvrtek, 13.06.
· Zápis z 17. zasedání obecního zastupitelstva dne 11.06.2013 (23)
· Návrh závěrečného účtu obce Roztoky u Jilemnice za rok 2012 (0)

Starší články

Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /DISK2/WWW/roztoky-u-jilemnice.cz/www/modules/coppermine/include/init.inc on line 52 Deprecated: Function split() is deprecated in /DISK2/WWW/roztoky-u-jilemnice.cz/www/modules/coppermine/include/init.inc on line 152
Náhodný obrázek z galerie

dsc_0075
dsc_0075

rekonstrukce-95
rekonstrukce-95

rekonstrukce (218)
rekonstrukce (2 ...

IMG_9718
IMG_9718


Photo Gallery


Web site powered by UNITED-NUKE

Všechny obchodní známky a názvy patří jejich příslušným vlastníkům, komentáře patří jejich odesílatelům.
Vše ostatní vlastní © 2004 UNITED-NUKE Powered Site.
Web pohání Copyright © Redakční systém UNITED-NUKE. Všechna práva vyhrazena.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.08 sekund
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /DISK2/WWW/roztoky-u-jilemnice.cz/www/includes/un_extensions.php on line 121 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /DISK2/WWW/roztoky-u-jilemnice.cz/www/includes/un_extensions.php on line 121